ส.ส.เพื่อไทย ซัด ‘ประยุทธ์’ ทำชาวนาน้ำตาร่วง ขายข้าวเปลือก 1 ก.ก. ซื้อมาม่าได้ซองเดียว

ข่าวเด่น

ส.ส.เพื่อไทย ซัด ‘ประยุทธ์’ ทำชาวนาน้ำตาร่วง ข้าวราคาตก ขายข้าวเปลือก 1 ก.ก. ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ได้แค่ซองเดียว ชี้เกษตรกรขาดทุนหนัก

วันที่ 20 ต.ค.64 นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ ได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในหลายเรื่อง โดยเฉพาะจากพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ ที่ได้รับความยากลำบากมาก ได้ร้องเรียน ถึงปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำอย่างมาก ปัจจุบันราคาข้าวอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตัน เมื่อหักลบกับต้นทุน ซึ่งมีทั้ง ค่าปุ๋ย ค่าเช่า ค่าหว่าน ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต และถ้าบวกค่าแรงของตัวชาวนาที่ต้องคอยไปดูแลอีก 4 เดือนเข้าไปด้วย พบว่าเกษตรกรนั้นขายข้าวได้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตมาก เพราะเมื่อชาวนาขายข้าว 1 กิโลกรัม จะได้รับเงิน 6 บาท ก็จะซื้อได้แค่มาม่า 1 ซอง เท่านั้น

นอกจากนี้ เกษตรกรยังร้องเรียนถึงการจัดทำโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร หรือที่เรียกกันว่า ส่วนต่างราคาข้าว ที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ ขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับเงินค่าส่วนต่างนี้โดยเร็ว เพราะจนถึงเวลานี้เกษตรกรยังไม่ได้รับเงินจากการขายข้าวที่รัฐบาลประกันไว้เลย ทำให้ชาวนาเดือดร้อนมาก

นายนพพล กล่าวอีกว่า ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรกร หรือ ที่เรียกกันว่า”ค่าเก็บเกี่ยว” ซึ่งในปีที่ผ่านมารัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ จนถึงปัจจุบันเกษตรกรยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วย เหลือเกษตรกร ไม่ควรที่จะให้เกิดความล่าช้าในการช่วยประชาชน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้เรียกร้องไปยังภาครัฐหลายครั้ง เกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และติดตามทวงถามถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งที่ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร และ โครงการมาตรการคู่ขนาน (ค่าเก็บเกี่ยว) ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตามขั้นตอนแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ซี่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็นั่งเป็นประธานของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ด้วย

กล่าวโดยสรุปแล้ว พล.อ.ประยุทธ์รับรู้ทุกขั้นตอน แต่การดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า จนบัดนี้ยังไม่มีการผลักดันเข้าสู้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะได้มีผลต่อความช่วยเหลือเกษตรกร ชี้ได้ชัดว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับเกษตรกรอย่างแท้จริง

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *