อยุธยาเตรียมรับมือ กลมชลฯ แจ้งเตือน เร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา จะเพิ่มสูงถึง 1.5 เมตร

ข่าวเด่น

อยุธยาเตรียมรับมือ กลมชลฯ แจ้งเตือน เร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา เหตุน้ำหลากลงเขื่อนเพิ่มต่อเนื่อง เสนา-ผักไห่ เฝ้าระวัง จะเพิ่มสูงถึง 1.5 เมตร

วันที่ 12 ก.ย.64 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท ได้ประกาศ กรมชลประทานแจ้งเตือน เนื่องจากน้ำหลากที่ไหลลงเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการเร่งระบายจากเขื่อน

โดยในช่วงวันที่ 13 – 16 ก.ย.64 น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา บริเวณ ต.บ้านกระทุ่ม ต.หัวเวียง อ.เสนา และ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.50 เมตร จึงขอให้ประชาชนของ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ กรมชลประทานจะควบคุมปริมาณการระบายน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร หากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้นอีก กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *