ปธ.สภาลูกจ้างฯ ขอฝ่ายค้านอภิปรายสร้างสรรค์-หยุดใช้คำรุนแรงกล่าวหานายกฯ โง่

ข่าวเด่น

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายมานิต พรหมการีกุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยสหภาพฯ 95 แห่งและมีสมาชิกประมาณ 3 ล้านราย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเปิดเผยถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ว่า ตนในฐานะประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์ฯ และในฐานะประชาชนผู้เสียภาษี ได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาฯ เพื่อขอให้ทบทวนข้อความเนื้อหาในญัตติไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่ใช้ถ้อยคำรุนแรง กล่าวหาหยาบคาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกล่าวหาผู้นำไม่มีวุฒิภาวะ ไม่มีความรู้ความสามารถ หรือกระทั่งคำว่าผู้นำโง่ ถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เห็นว่าการอภิปรายก็ควรใช้ถ้อยคำที่สมเหตุสมผล มีความเหมาะสมมาอภิปราย อย่าลืมว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ สังคมให้ความสนใจ ติดตาม ซึ่งมีทั้งผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน การใช้คำพูดไม่สุภาพยิ่งในสถานที่ทรงเกียรติอย่างรัฐสภา มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด จำเป็นต้องพิจารณาด้วย

นายมานิต กล่าวว่า อยากให้ประธานสภาฯ พิจารณา ปรับถ้อยคำให้เกิดความเหมาะสม ให้เป็นการอภิปรายที่สร้างสรรค์ แม้ญัตติจะผ่านไปแล้วอ่านไปแล้ว แต่ก็สามารถควบคุมการอภิปรายให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นตัวอย่างในสังคม ในฐานะที่เป็นส.ส. รับเงินเดือนจากภาษีประชาชนต้องพิจารณาทำตัวให้เป็นแบบอย่างต่อสังคมด้วย

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *