พบบาทหลวงแอฟริกันเสียชีวิต หลังพยายามฟื้นคืนชีพ เลียนแบบพระเยซู

ข่าวเด่น

บาทหลวงแอฟริกันเสียชีวิต หลังพยายามฟื้นคืนชีพ เลียนแบบพระเยซู

บาทหลวง วัย 22 ปี จากประเทศแซมเบียเสียชีวิตหลังจากขอให้ชาวบ้านขุดหลุมฝังตนเองทั้งเป็น เพื่อที่จะฟื้นคืนชีพภายในระยะเวลา 3 วัน เช่นเดียวกับพระเยซู ตามบันทึกในคัมภีร์ไบเบิล

บาทหลวงเจมส์ ซาคารา วัย 22 ปี ตั้งใจที่จะเลียนแบบการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์เจ้า ก่อนหน้านี้เขาได้เกลี้ยกล่อมชาวบ้านว่า ตนมีความสามารถฟื้นคืนชีพได้เหมือนในพระคัมภีร์

จากนั้นบาทหลวงหนุ่ม ให้สมาชิกศาสนจักร 3 คนช่วยขุดหลุมขนาดพอดีตัว พร้อมทั้งมัดมือมัดเท้าตนเองลงไปฝังอย่างที่ตั้งใจไว้

แต่ 3 วันถัดมา เมื่อวันที่ 10 ส.ค. บาทหลวงก็ถูกพบในสภาพไร้ลมหายใจ สาวกต่างเสียใจและยังคงสงสัยต่อการเสียชีวิต อีกทั้งยังมีสาวกของเขาไม่น้อยที่ร่วมพลังจิตเพื่อฟื้นคืนชีพบาทหลวงหนุ่มอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ สมาชิกของโบสถ์ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยต่อการกระทำของบาทหลวงหนุ่ม มีหลายคนพยายามที่จะห้ามแต่เขาก็ไม่ฟัง สุดท้ายชาย 3 คนที่ร่วมช่วยฝังบาทหลวงหนึ่มต้องถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมมือฆาตกรรมอีกด้วย

การคืนพระชนม์ของพระเยซู เป็นความเชื่อที่สำคัญทางคริสต์ศาสนา การคืนชีพขององค์พระเยซูที่ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและทรงเป็นพระเจ้าเอง

คัมภีร์ไบเบิลได้ระบุว่า พระวรกายที่อดทนต่อความทุกขเวทนาเพื่อพระองค์จะทรงชดใช้บาปของคนทั้งปวงและทรงช่วยพวกเขาตามความทุพพลภาพของพวกเขา (ดู แอลมา 7:12–13) พระวรกายนั้น เวลานี้เป็นร่างไร้วิญญาณ ถูกนำลงจากกางเขน ห่อด้วยผ้าลินิน และวางไว้ในอุโมงค์ ในวันที่สาม สตรีมาที่อุโมงค์เพื่อดำเนินการเตรียมฝังพระวรกายนั้นให้สำเร็จลุล่วง แต่พระวรกายไม่อยู่ที่นั่นแล้ว” อย่างไรก็ตามก็ยังกลุ่มชนอื่นๆ เช่น ชาวยิว มุสลิม บาไฮ และนิกายหรือลัทธิบางลัทธิของคริสต์ศาสนาไม่เห็นด้วยหรือไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงคืนพระชนม์เกิดขึ้นจริง

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *