ชื่นชม น้องธนากร สอบติด 4 เหล่าทัพด้วยคะแนนที่ 1 เผยสภาพยากจนแต่มานะ

ข่าวเด่น

เป็นโพสต์ที่ได้รับความชื่นชมอย่างมาก เมื่อเพจ กองทัพภาคที่ 2 ได้เปิดเผยเรื่องราวของ นาย ธรากร ทองหนูนุ้ย อายุ 17 ปี เด็กหนุ่ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสามารถสอบเข้าเป็นที่ 1 ของโรงเรียนเตรียมทหาร ทั้ง 3 แห่ง และสอบติดที่ 8 โรงเรียนตำรวจ เรียกว่า สอบติดทั้ง 4 เหล่าทัพ

นายธรากร ทองหนูนุ้ย อายุ 17 ปี เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี โดยอาศัยอยู่ที่ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ บิดาชื่อ นาย ประเทือง ทองหนูนุ้ย อายุ 53 ปี กับนางสาว รดาชา ถุงสูงเนิน อายุ 45 ปี ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างขับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ส่วนมารดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

น้องสามารถสอบเข้า โรงเรียนเตรียมทหาร ได้ที่ 1 เกือบทั้ง 4 เหล่า และได้ตัดสินใจเลือกเหล่า ทหารบก ไม่มีแม้กระทั่งเงินจะมอบตัว จากสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน สมควรที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ในความพากเพียรพยายามถึงแม้จะขาดแคลนทุนทรัพย์ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 จึงได้มอบทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในวันมอบตัวครั้งนี้

โดยสภาพความเป็นอยู่ของน้องค่อนข้างลำบาก เมื่อปลายปี 2547 พ่อแม่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งที่เกาะพีพี จ.กระบี่ และย้ายมาทำอาชีพค้าขายต้นกล้ายางพาราที่ จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่นายธรากรอายุได้ 6 เดือน

พ่อแม่ได้เช่าที่และสร้างที่พักชั่วคราวขึ้นมาเพื่ออยู่อาศัย ต่อมาในช่วงปี 2559 ธุรกิจค้าต้นกล้ายางพาราซบเซาอย่างหนักและขาดทุนเป็นอย่างมาก ครอบครัวจึงหันมาทำอาชีพขับรถรับจ้างแทน จากเริ่มแรกบ้านเป็นหลังตามุงจาก ทำให้โดนพายุซัดเสียหาย จนย้ายมาสร้างอีกหลังเป็นเพียงก่ออิฐขึ้นมาเป็นผนัง ไม่ได้เทปูนพื้นด้วยซ้ำ แถมยังเป็นบ้านไม่มีเลขที่ ทำให้ขอไฟไม่ได้ในช่วงแรก

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *