หมอธีระ เตือนตุนเสบียงของจำเป็น ไว้ด่วน

ข่าวเด่น

วันที่ 28 ก.ค. 64 รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ถึงสถานการณฺการ โดยมีการระบุว่า สถานการณ์ทั่วโลก 28 กรกฎาคม 2564 สายๆ วันนี้จะทะลุ 196 ล้าน

ในขณะที่ฝรั่งเศสมียอดรวมเกิน 6 ล้านไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวานทั่วโลก ติ ด เพิ่ม 562,129 คน รวมแล้วตอนนี้ 195,921,795 คน

สำหรับสถานการณ์ของไทยเรา ตอนนี้มียอด ติ ด เ ชื้ อ รวมอยู่ที่อันดับ 46 ของโลก อีก 2-3 วันจะแซงคาซักสถานขึ้นเป็นอันดับ 45 ได้ ไทยมีจำนวนผู้ ป่ ว ย รุนแรงและวิกฤติ มากเป็นอันดับที่ 7 ของโลก เป็นรองเพียงอินเดีย อเมริกา บราซิล โคลอมเบีย อิหร่าน และเม็กซิโก แต่หากดูเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…เราเป็นอันดับ 1

หากประเมินสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่สามารถตัดวงจรการระบาดได้ด้วยมาตรการที่ดำเนินการอยู่ สิ่งที่ควรเราควรเตรียมรับมือ มีดังนี้

หนึ่ง การติดเชื้อใหม่จะยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทั้งนี้ต่างจังหวัดในเขตเมืองจะมีมากขึ้น

สอง จังหวัด/เกาะ ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น การระบาดจะเริ่มเห็นเพิ่มขึ้น แต่มีแนวโน้มจะชัดเจนมากช่วงปลายสิงหาคม โดยปัจจัยหลักเกิดจากกิจกรรมกิจการต่างๆ ที่มีมากขึ้นในพื้นที่ ทำให้พบปะกัน สัมผัสกัน สังสรรค์กัน กระตุ้นให้การติดเชื้อแฝงในชุมชนที่มีอยู่เดิมนั้นขยายวงขึ้นนั่นเอง ดังนั้นจึงต้องป้องกันตัวให้เข้มแข็ง ปรับรูปแบบการดำเนินกิจการกิจกรรมต่างๆ ให้เน้นความปลอดภัย

สาม ด้วยจำนวนติด เ ชื้ อ ใหม่รายวันมีมาก ระบบการดูแลไม่ว่าจะที่บ้าน ที่พักคอย ที่ รพ.สนาม หรือที่โรงพยาบาล ไม่มีทางเพียงพอ ดังนั้นบทบาทของชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะประคับประคองดูแลคนในพื้นที่ ปัญหาการ ติ ด เ ชื้ อ ภายในที่อยู่อาศัยจะยังมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเมินแล้วคาดว่า shortcut ที่จำเป็นต้องทำคือ การเปิดวัดและโรงเรียนเพื่อรับผ่องถ่ายจากบ้านมาอยู่ที่นี่แทน จึงจะมีโอกาสลดทอนการแพร่เชื้อภายในบ้านได้ โดยอาจต้องขอกำลังพระภิกษุและคุณครูมาเป็นผู้ช่วยดูแลกำกับหรือประสานงาน

สี่ เตรียมเสบียงและสิ่งของจำเป็นไว้ในบ้าน ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้านไว้สัก 2-4 สัปดาห์ ก็จะเป็นประโยชน์ยามฉุกเฉิน การทบทวนสิ่งสำคัญ ข้อมูลสำคัญส่วนตัว และบันทึกไว้ในที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย หากไม่สบายและมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาตัว ก็จะสามารถส่งต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวได้โดยไม่ต้องกังวลหรือเป็นห่วง

ห้า วางแผนการใช้จ่าย ระมัดระวังเรื่องการลงทุน หลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินโดยไม่จำเป็นจริงๆ และระวังมิจฉาชีพที่จะหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆ ทั้งการค้าขาย การโฆษณาเกินจริง การล่อด้วยกิเลสให้เข้าถึงการรักษา หยูกยา รวมถึงวัคซีนต่างๆ

หมอธีระ เตือนตุนเสบียงของจำเป็น ไว้ด่วน

หมอธีระ เตือนตุนเสบียงของจำเป็น ไว้ด่วน

29 ก.ค. 2564 เวลา 08:40 น.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-9372201105231616&output=html&h=193&slotname=1668494109&adk=3730802642&adf=2307478424&pi=t.ma~as.1668494109&w=770&fwrn=4&lmt=1627532451&rafmt=11&psa=1&format=770×193&url=https%3A%2F%2Fwww.siamtopic.com%2Fnews%2Fview-12247.html%3Ffbclid%3DIwAR1Pr6lvfoUy5uTy9pBNTuJPOfIa7EaW-kBndfX0pEvYZhaO0nA7Wl1yd8Y&flash=0&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjkyLjAuNDUxNS4xMDciLFtdLG51bGwsbnVsbCxudWxsXQ..&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hdHRlc3RhdGlvbi5hbmRyb2lkLmNvbSIsInN0YXRlIjo3fV0.&dt=1627532451169&bpp=5&bdt=190&idt=102&shv=r20210727&mjsv=m202107280101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D3eece40787efe4b0-2267657687ca00fd%3AT%3D1627113194%3ART%3D1627113194%3AS%3DALNI_Ma_Zij8gIosSDoy6HqfWbcdZ_EDfg&correlator=3012005445258&frm=20&pv=2&ga_vid=984259.1627113174&ga_sid=1627532451&ga_hid=1493391803&ga_fc=1&rplot=4&u_tz=420&u_his=1&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=629&ady=790&biw=2379&bih=1100&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530672%2C20211866%2C21067496&oid=3&pvsid=1203968137424743&pem=355&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1920%2C0%2C1920%2C1040%2C2400%2C1100&vis=1&rsz=%7C%7CoeE%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=1&uci=a!1&fsb=1&xpc=00xkH2rcoX&p=https%3A//www.siamtopic.com&dtd=117

วันที่ 28 ก.ค. 64 รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ถึงสถานการณฺการ โดยมีการระบุว่า สถานการณ์ทั่วโลก 28 กรกฎาคม 2564 สายๆ วันนี้จะทะลุ 196 ล้าน

ในขณะที่ฝรั่งเศสมียอดรวมเกิน 6 ล้านไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวานทั่วโลก ติ ด เพิ่ม 562,129 คน รวมแล้วตอนนี้ 195,921,795 คน

สำหรับสถานการณ์ของไทยเรา ตอนนี้มียอด ติ ด เ ชื้ อ รวมอยู่ที่อันดับ 46 ของโลก อีก 2-3 วันจะแซงคาซักสถานขึ้นเป็นอันดับ 45 ได้ ไทยมีจำนวนผู้ ป่ ว ย รุนแรงและวิกฤติ มากเป็นอันดับที่ 7 ของโลก เป็นรองเพียงอินเดีย อเมริกา บราซิล โคลอมเบีย อิหร่าน และเม็กซิโก แต่หากดูเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…เราเป็นอันดับ 1

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-9372201105231616&output=html&h=193&slotname=1668494109&adk=1357443418&adf=44655095&pi=t.ma~as.1668494109&w=770&fwrn=4&lmt=1627532451&rafmt=11&psa=1&format=770×193&url=https%3A%2F%2Fwww.siamtopic.com%2Fnews%2Fview-12247.html%3Ffbclid%3DIwAR1Pr6lvfoUy5uTy9pBNTuJPOfIa7EaW-kBndfX0pEvYZhaO0nA7Wl1yd8Y&flash=0&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjkyLjAuNDUxNS4xMDciLFtdLG51bGwsbnVsbCxudWxsXQ..&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hdHRlc3RhdGlvbi5hbmRyb2lkLmNvbSIsInN0YXRlIjo3fV0.&dt=1627532451174&bpp=2&bdt=194&idt=121&shv=r20210727&mjsv=m202107280101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D3eece40787efe4b0-2267657687ca00fd%3AT%3D1627113194%3ART%3D1627113194%3AS%3DALNI_Ma_Zij8gIosSDoy6HqfWbcdZ_EDfg&prev_fmts=770×193&correlator=3012005445258&frm=20&pv=1&ga_vid=984259.1627113174&ga_sid=1627532451&ga_hid=1493391803&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=420&u_his=1&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=629&ady=2901&biw=2379&bih=1100&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530672%2C20211866%2C21067496&oid=3&pvsid=1203968137424743&pem=355&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1920%2C0%2C1920%2C1040%2C2400%2C1100&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=okjuUPA2ES&p=https%3A//www.siamtopic.com&dtd=124

หากประเมินสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่สามารถตัดวงจรการระบาดได้ด้วยมาตรการที่ดำเนินการอยู่ สิ่งที่ควรเราควรเตรียมรับมือ มีดังนี้

หนึ่ง การติดเชื้อใหม่จะยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทั้งนี้ต่างจังหวัดในเขตเมืองจะมีมากขึ้น

สอง จังหวัด/เกาะ ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น การระบาดจะเริ่มเห็นเพิ่มขึ้น แต่มีแนวโน้มจะชัดเจนมากช่วงปลายสิงหาคม โดยปัจจัยหลักเกิดจากกิจกรรมกิจการต่างๆ ที่มีมากขึ้นในพื้นที่ ทำให้พบปะกัน สัมผัสกัน สังสรรค์กัน กระตุ้นให้การติดเชื้อแฝงในชุมชนที่มีอยู่เดิมนั้นขยายวงขึ้นนั่นเอง ดังนั้นจึงต้องป้องกันตัวให้เข้มแข็ง ปรับรูปแบบการดำเนินกิจการกิจกรรมต่างๆ ให้เน้นความปลอดภัย

สาม ด้วยจำนวนติด เ ชื้ อ ใหม่รายวันมีมาก ระบบการดูแลไม่ว่าจะที่บ้าน ที่พักคอย ที่ รพ.สนาม หรือที่โรงพยาบาล ไม่มีทางเพียงพอ ดังนั้นบทบาทของชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะประคับประคองดูแลคนในพื้นที่ ปัญหาการ ติ ด เ ชื้ อ ภายในที่อยู่อาศัยจะยังมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเมินแล้วคาดว่า shortcut ที่จำเป็นต้องทำคือ การเปิดวัดและโรงเรียนเพื่อรับผ่องถ่ายจากบ้านมาอยู่ที่นี่แทน จึงจะมีโอกาสลดทอนการแพร่เชื้อภายในบ้านได้ โดยอาจต้องขอกำลังพระภิกษุและคุณครูมาเป็นผู้ช่วยดูแลกำกับหรือประสานงานhttps://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-9372201105231616&output=html&h=193&slotname=1668494109&adk=1357443418&adf=3173525229&pi=t.ma~as.1668494109&w=770&fwrn=4&lmt=1627532451&rafmt=11&psa=1&format=770×193&url=https%3A%2F%2Fwww.siamtopic.com%2Fnews%2Fview-12247.html%3Ffbclid%3DIwAR1Pr6lvfoUy5uTy9pBNTuJPOfIa7EaW-kBndfX0pEvYZhaO0nA7Wl1yd8Y&flash=0&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjkyLjAuNDUxNS4xMDciLFtdLG51bGwsbnVsbCxudWxsXQ..&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hdHRlc3RhdGlvbi5hbmRyb2lkLmNvbSIsInN0YXRlIjo3fV0.&dt=1627532451176&bpp=1&bdt=197&idt=125&shv=r20210727&mjsv=m202107280101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D3eece40787efe4b0-2267657687ca00fd%3AT%3D1627113194%3ART%3D1627113194%3AS%3DALNI_Ma_Zij8gIosSDoy6HqfWbcdZ_EDfg&prev_fmts=770×193%2C770x193&correlator=3012005445258&frm=20&pv=1&ga_vid=984259.1627113174&ga_sid=1627532451&ga_hid=1493391803&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=420&u_his=1&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=629&ady=4344&biw=2379&bih=1100&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530672%2C20211866%2C21067496&oid=3&pvsid=1203968137424743&pem=355&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1920%2C0%2C1920%2C1040%2C2400%2C1100&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&xpc=dWfHRxBpdS&p=https%3A//www.siamtopic.com&dtd=128

สี่ เตรียมเสบียงและสิ่งของจำเป็นไว้ในบ้าน ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้านไว้สัก 2-4 สัปดาห์ ก็จะเป็นประโยชน์ยามฉุกเฉิน การทบทวนสิ่งสำคัญ ข้อมูลสำคัญส่วนตัว และบันทึกไว้ในที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย หากไม่สบายและมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาตัว ก็จะสามารถส่งต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวได้โดยไม่ต้องกังวลหรือเป็นห่วง

ห้า วางแผนการใช้จ่าย ระมัดระวังเรื่องการลงทุน หลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินโดยไม่จำเป็นจริงๆ และระวังมิจฉาชีพที่จะหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆ ทั้งการค้าขาย การโฆษณาเกินจริง การล่อด้วยกิเลสให้เข้าถึงการรักษา หยูกยา รวมถึงวัคซีนต่างๆ

ใส่หน้ากากนะครับ สองชั้น ชั้นในเป็นหน้ากากอนามัย ชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้า สำคัญมาก ด้วยรักและห่วงใย

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *